Handel Lokalmat Ytterøy

Svin på skogen

Vi holder til på Ytterøy i Levanger Kommune. I sommerhalvåret har vi 80-90 svin på skogen og foredler og selger gårdsmatprodukter fra vårt eget pølsemakeri.

Når grisen får gå ute i frisk luft og ren natur er det klart at den blir gladere! Når grisen får løpe fritt i et stort skogsområde blir muskler og dermed det fineste kjøttet fyldigere. I skogen vår finner grisene naturlig føde, men de er på ingen måte overlatt til seg selv.

Grisene har daglig tilsyn, stell og foring. Prøv «skogsgrisen» vår og du vil se og kjenne at frittgående og glade griser ikke kan sammenlignes med vanlige fjøsdyr.

Vi har siden 2003 hatt vårt eget pølsemakeri på gården.

Fra Wikipedia: Svin på skogen er et uttrykk fra før selvangivelsens tid, da inntekten for gårdeiere ble fastsatt ved at ligningsmenn oppsøkte gårdene for skjønnsmessig å fastsette verdien av gård, grunn og besetning, sendte under tiden bonden noen av dyrene til skogs for at ligningsfunksjonæren ikke skulle ta disse med i inntektsgrunnlaget. I slike tilfeller kunne naboer ved å lese skattelisten gjøre skjønnsmennene oppmerksom på at naboen hadde «svin på skogen». Derav uttrykket ha sine svin på skogen som betyr å unnlate verdier eller å ha hemmeligheter.