Sommerturné med Nidaros Domkor
Når Nidaros domkor drar ut på midtnorsk sommerturné har de med seg
folkemusikk duoen Gjermund Larsen og Runa Hestad Jensen
og domkantor i Nidarosdomen Petra Bjørkhaug.
Nidaros domkor og Petra Bjørkhaug har et tett samarbeid både rundt gudstjenester og konserter i Nidarosdomen. Foruten å være en av landets fremste innen orgelimprovisasjon er Petra Bjørkhaug også huskomponist for domkoret.
På årets sommerturné urfremfører domkoret fire sanger av Petra Bjørkhaug, flettet sammen av orgelimprovisasjoner. Stykkene er skrevet over langfredagsmeditasjoner av domprost i Nidarosdomen Ragnhild Jepsen. Hun binder sammen bilder fra våre egne hverdagsliv med bilder fa Jesu korsfestelse og Marias sorg.

Musikken henter inspirasjon fra den franske komponisten Messiaens klangunivers, et tonespråk som både er fargerikt og uttrykksfull og samtidig dypt og mystisk.
Felespilleren og komponisten Gjermund Larsen er blant Norges mest ettertraktede musikere. Hans musikk for kor og fele er skrevet i en folkemusikalsk tradisjon, ofte i danseform der kor og fele veksler mellom melodi og en akkompagnerende rolle.
Dette er musikk som appellerer til alle og som vekker dansefoten!

Duoen Runa Hestad Jensen og Gjermund Larsen er i samspill både profesjonelt og på hjemmebane. Sanger og kveder Runa Hestad Jensen har en helt spesiell tilstedeværelse og formidlingsevne og i duett med sin mann Gjermund Larsen oppstår det noe nært og vart, et samspill som får publikum til å lytte og til å ønske at øyeblikket måtte vare.

Kilde: Kultar.no