Kategori:

Kunst & kultur

Bilde av kanon på Bergugleberget som er en del av Værdalske Befestninger
Kunst & kultur Verdal

De værdalske befestninger

Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger er en organisasjon for dokumentasjon, formidling og bevaring av bygdas forsvarshistoriske tradisjoner og anlegg (kulturminner).…