Kunst & kultur Verdal

De værdalske befestninger

Bilde av kanon på Bergugleberget som er en del av Værdalske Befestninger

Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger er en organisasjon for dokumentasjon, formidling og bevaring av bygdas forsvarshistoriske tradisjoner og anlegg (kulturminner).