Opplevelser Verdal

De værdalske befestninger

De værdalske befestninger kan oppleves via en spennende tursti gjennom historisk landskap med brusende elvestryk, frodig vegetasjon og steile fjellvegger. De Værdalske Befestninger er et av våre Nasjonale Festningsverk. Anlegget eies av Forsvaret, v/Forsvarsbygg og disponeres av Verdal kommune gjennom en samarbeidsavtale med Nasjonale Festningsverk.

Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger er en frivillig forening som har som formål å holde festningsanleggene tilgjengelig for publikum ved siden av at foreningen skal ta vare på, og dokumentere, Verdals forsvarshistoriske tradisjoner og anlegg. Galleriene er åpne for publikum enkelte dager om sommeren. Større grupper kan bestille omvisning ved å kontakte Ola Schjei på tlf. 976 96 669/epost: olaschj@online.no.

De Værdalske befestninger består av
GALLERI SØR
GALLERI NORD
BLOKKHUSET
BERGUGLEBERGET
STENE SKANSE
Det er skiltet turstier og infotavler til alle disse stedene. Galleri Sør/Nord er ikke åpne for publikum unntatt enkelte dager på sommeren – men som nevnt over er det mulig å bestille omvisning for grupper.

Galleri Sør – her har du god oversikt om fienden kommer ned dalføret
Inne i Galleri Sør – her er mange rom som kjøkken, soverom, ammunisjonslager osv. Rommene er renovert og forteller historien på en autentisk måte.

Galleri Sør – Kjøkkenet

Galleri Nord er sjelden åpen for publikum da de ligger litt mer vanskelig tilgjengelig. Her er bilde fra utsiden. Foto: De værdalske befestningerGal
Blokkhuset – Ligger noen hundre meter vest for Galleri Sør. Skiltet adkomst fra Vaterholmen.
Stene Skanse – Skiltet adkomst, infotavler og parkering ved Visborg Auto i Inndalen. Foto hentet fra De værdalske befestninger
Bergugleberget/Bergylen – Skiltet tursti fra Tromsdalsvegen. Infotavler ved start. En fin familietur!

Les mer om De værdalske befestinger her