Opplevelser

Opplev Trehusbyen Levanger

Levanger sentrum er et tradisjonsrikt handelssted som har bevart småbyens sjarm. Her finner du trivelig trehusbebyggelse, grønne lunger, trivelige bakgårder og parkanlegg. Bykjernen er omkranset av Levangerelva og det idylliske Levangersundet. I 2018 ble 157 eiendommer i trehusbyen helt eller delvis fredet som kulturmiljø. Levanger sentrum kom på plass så tidlig som på 1500-tallet da Jämtene fra Sverige trakk hit for å bytte varer med Trønderne. Man kan si at hovedtrekkene i Levangers historie forteller om utstrakt handelsvirksomhet. Bygårdene i Levanger sentrum ble bygd etter siste bybrann i 1897 og er godt bevart fram til i dag. De gir trehusbyen sitt særpreg med ulike stilarter som sveitser, ny-gotikk og jugend. Sykehuset Levanger ble bygget og tatt i bruk i 1843. 

 

Byvandring

Bli med på guidet byvandring i Levanger. Vi går igjennom byen, får høre byhistorien og ser nærmere på noen av bygningene. Levanger er en av Norges mest interessante trehusbyer med stor nasjonal kulturminneverdi. Bebyggelsen i sentrum er særpreget og unik i nasjonal sammenheng, særlig trehusbygningene i sveitser- og jugendstil. Levanger har en av få enhetlige bebyggelser i hele Norge fra perioden 1896 – 1904 og har bevart mye av særpreget som trehusby fra denne tiden. Levanger har langt tilbake i historien vært en markedsplass og det er spor fra middelalderen i grunnen i sentrum. Trehusbyen Levanger mottok kvalitetsmerket Olavsrosa i juni 2013. Byvandringen tar 1-2 timer og skjer hver lørdag kl 12. 

 

Her er noen av de flotte plassene med rik historikk: 

Nerbyn nord for parken og Øverbyn sør for parken 

Emilies hus 

Dampskipsbrygga og Almenningen 

Hveding Auto

Brusve Gård 

Skolemuseet 

Meieriet