Barn & familie Verdal Verdal og omegn

Verdal motorsenter

Oversiktsbilde av Verdal Motorsenter

Verdal Motorsenter har baneanlegg for bilcross, rallycross, streetDrag, gatebil/drifting, shortcar, motocross og Snøscootercross. Det jobbes for å få frigjort større områder for GoKartbane i full skala og forlengelse av asfaltbanen. Utbedring av startflate og startgrinder for motocross.

Verdal Motorsenter har idag ca. 1 km og 15m bred asfaltbane for asfaltracing og drifting, og rally og bilkkross bane, samt godkjent motorcross/scooterkross-bane.
Faste treningsdager er tirsdag og torsdag fra kl. 1700 både for bil og MX. Er motorsentret utleid kan trening utgå den aktuelle dagen.

UTLEIE AV BANE/ANNLEGGET: Det er fullt mulig å leie asfaltbanen til fornuftige priser for korte eller lengre periode (drop inn hvis ledig, eller book bane for 1time eller en dag, for testing av bil/mc, øvelsekjøring bil/mc, trening, kurs ol. Hele anlegget kan også leies for show, treff, konkurranser, utstillinger, demo mm.

Ta gjerne kontakt!