Barn & familie Handel Mule/Rinnleiret

Sæther Gård

ALLSIDIG LANDBRUK OG GÅRDSMAT

Sæther Gård drives svært allsidig med hovedproduksjon av korn, kjøttfe av limousine og grønnsaker. En del av grønnsakarealet dyrkes økologisk.

Sæther Gård har eget grønnsakutsalg med selvbetjening og en egen gårdsbutikk hvor de lokale produktene selges. Gården har godkjent foredlingslokale og har et eget selskapslokale hvor kapasiteten per idag er opptil 100 gjester.

Sæther Gård tar imot for møter, kurs, bursdager, konfirmasjoner, bryllup, julebord, firmafest m.m. og er behjelpelig med å skaffe kulturinnslag, musikk og lignende.

Vertskap er Hilde og Ole Bård Rekstad.

GÅRDENS HISTORIE

Sæther Gård har god forankring i historien, og ligger vakkert til ved gamle ferdselsårer. Det har vært bosetning fra steinalderen her. Funn av bl.a. sverd fra vikingetiden befinner seg i dag på vitenskapsmuseet i Trondheim. Gravhauger er det flere av.

I 1856 ble gården som den står i dag bygget. Hovedlåna har preg av sveitserstil og er i dag fredet. En av de første folkehøgskolene i landet holdt til her.

Du/dere kan bestille en opplevelsestur i den vakre naturen i nærområdet med lokal guide.