Kunst & kultur Ytterøy

Jørstadsjøen Dampskibskai

Indherreds Aktie-Dampskibsselskab ble etablert i 1900. I 1930 bygde de kaia og «Litjpakkhuset», som var mellomlager for pakkgods og ble bygd i 1930. Venterommet er en husmannsstue fra «Krika» ved Fredheim som ble flyttet hit ca 1938. «Storpakkhuset» ble oppført i 1942 som lager for okkupasjonsmakten for landbruksprodukter under krigen.  Siste ruteanløp var i 1978. Bryggen ble restaurert i 2011.