Handel

Halsan kjøtt

Foredlingsbedriften vår ligger på Halsan i Levanger. Her driver vi nedskjæring av slakt og produksjon av kjøttprodukter. Vi har også et eget butikkutsalg i lokalene våre.

Halsan Kjøtt er en autorisert virksomhet som betyr oval stempelbruk med eksportmuligheter.  I tillegg tar vi imot store mengder vilt som er Feltkontrollert.

En stor del av vår virksomhet bygger på leiearbeid for småskalaprodusenter. I tillegg leverer vi til restauranter.