Opplevelser

Sykkel i Verdal

Bilde av sykkel på strandpromenaden i Verdal

Opplev Verdal fra sykkelsetet!

Hvor herlig er det ikke å suse rundt på sykkelen på nye eventyr? I Verdal kan du trygt ta deg rundt på alle veger med sykkel. Har du med barn kan det være lurt å velge de merkede sykkelrutene og deres anbefalinger. Her får du tips om ti flotte sykkelturer i Verdal. De fleste starter fra bensinstasjonen YX som ligger ved innkjøringa til Verdal Sentrum like ved broa over Verdalselva (Fløytarvegen 15). Her er det godt med parkering hvis du kommer med bil. Det er mulig å låne sykkel i Bua Verdal. Sjekk nettsiden for åpningstider og utvalg . Bua er stengt i helgene så du må hente ut sykkelen før stengetid på fredag.

Her får du tips om 10 sykkelturer i Verdal:

Rute 1 Vinne aktivitetspark ca. 5,3 km
Fra YX sykler man over Tindbrua og til rundkjøringen, ta første avkjøring
ut på Fv757. Sykle ca. 500 m og ta tredje avkjøring ut på Magnus den Godes veg/Fv72. Følg denne fram til du kommer til Jamtlandsvegen, sykle
over gangbrua og ta til venstre, følg gang og sykkelvegen videre oppover mot
Vinne skole og Vinne aktivitetspark.

Bilde av Vinne aktivitetspark

Foto: Christian Trustrup

Kart som viser sykkelrute til Vinne Aktivitetspark

Rute 2 Fleskhusrunden ca. 11,3 km
Fra YX sykler man nordover opp Fløytarvegen og følger Håkon den VII Allé og kryss over
vegen ved Verdalsøra skole og følg gang- og sykkelvei inn gjennom boligfeltet, så videre
til Sjøbygdvegen til man kommer til Fleskhus. Før man kommer til brua over E6 tar man til
høyre og sykler inn på Vester Volhaugvegen og følger den til man kommer til krysset på
Minsås. Da sykler man inn på Volhaugvegen og følger den forbi Bakketun Folkehøyskole
og inn i sentrum. Ta så Nordgata igjennom sentrum igjen.

Bilde av landbruk og industri

Når du sykler rundt ser du at Verdal er et tradisjonelt jordbrukssamfunn, men også et industrisamfunn. Ørin industriområde ved Verdalsøra rommer i dag industri innenfor en rekke næringer.

Kart som viser Fleskhusrunden

Rute 3 Tronesrunden ca. 12,5 km
Fra YX sykler man mot elva og følger promenaden nordover helt til du kommer på tuppen
av Trones. Så runder man golfbanene og tar Sørskagvegen hjem og inn på elvepromenaden igjen. Her er det skiltet med turskilt fra YX. Det er mulig å få kjøpe seg forfriskninger i klubbhuset til Stiklestad Golfklubb.
Kart som viser sykkelrute Tronesrunden

Bilde av Leksdalsvannet

Sykkelturen rundt Leksdalsvannet byr på vakre gårder, rikt fugleliv og fine rasteplasser.

Rute 4 Leksdalsvannet rundt ca. 44 km
Fra YX sykler man nordover på Fløytarvegen i ca 400 m og inn på Håkon den VII Allè. Deretter svinger man til høyre og inn på Sørgata. Fortsett videre og sving til høyre, og inn på Nordgata. Ta til venstre etter 400 m og inn på Volhaugvegen. Ta så til høyre etter Bakketun og fortsett videre på Volhaugvegen. Følg vegen videre og ta til høyre ved Minsåskrysset (se turskilt) og fortsett på Volhaugvegen. Sykkel rett fram videre på Haukåsvegen. Etter hvert går Haukåsvegen over til Hodalsvegen. Ta til høyre inn på Rognevegen og følg vegen videre. Ta så til høyre inn på Henningvegen og følg vegen videre til den går over til Leksdalsvegen. Sykkel deretter langs vannet og videre forbi Leksdal skole og forbi Fossheim Forsamlingshus. Ved kirka tar du til høyre inn på Stiklestad Allè, og følg vegen helt til YX stasjonen.

Kart som viser sykkelrute rund Leksdalsvatnet
Rute 5 Stiklestadrunden ca. 12,5 km
Fra XY sykler man Stiklestad Allé til man kommer foran Stiklestad kirke. Så sykler man på østre side av kirka og oppover til Leksdalsvegen. Deretter sykler man forbi skolen og tar til venstre i krysset der det står Lein og sykler Forbregdsvegen i 2 km. Her tar man til venstre i krysset og følger Volhaugveien hele veien til sentrum. Turen har fortau hele veien. Skiltet med turskilt og gang- og sykkelveg hele ruta.
Kart som viser sykkelrute Stiklestadrunden
Rute 6 Karl Johans veg ca. 14 km en vei Sør for Verdal sentrum, tar du av med bil og følger Jämtlandsvegen – Fv. 72 østover i
ca. 35 kilometer til Ådalsvollen. Karl Johans veg strekker seg fra Ådalsvollen i Verdal til
Skalstufjellet i Jämtland.
Alt 1. Startpunkt for turen er Ådalsvollen og endepunkt er Skalstufjellet. Sykkelturen
foregår på jord og gress og er fantastisk flott på sommeren. Vær forsiktig i bakkene når
du sykler ned.
Alt. 2: Her går det også an å kjøre med 2 biler. Sett igjen en bil i Ådalsvollen og kjør den
andre opp til «Gamla vegen» som Karl Johans veg heter i Sverige. Parkeringsplass 500 før
avkjørsel til husene på Skalstugan.
Alt. 3: Du kan sykle hele rundturen! Du starter ved Ådalsvollen og sykler 2 mil opp
Jamtlandsvegen. Her starter turen langs «Gamla vegen» på Skalstufjellet og ned til
Ådalsvollen. Det er kanskje lurest å parkere i Kråksjøkrysset som ligger på Karl Johans veg
2 km ovenfor Ådalsvollen.

Sykkelbilder fra Gamle Kongeveg

Rute 7 Ørinrunden ca. 6 km
Fra YX sykler du over Tindbrua og fortsetter rett fram langs Havnevegen som går over E6. Ta av første veg til høyre og inn på Russervegen. Følg vegen og ta inn til venstre etter du har passert Snekkeriet. Du sykler forbi Inntre på høyre side helt til du kommer til en furuskog. Finn stien ned gjennom furuskogen og følg den videre til en tunell under E6-brua. Følg veien videre langs elva og hold til venstre inn på Gamle Ferjeveg. Følg vegen videre langselva og ta til venstre inn på Magnus Den godes Veg over Ørbrua. Ta deretter til høyre inn på Flytarvegen og inn til høyre til YX.

Bilde av Tindved som er kommuneblomsten til Verdal

Når du sykler denne ruta kan du se Verdals kommuneblomst Tindved. I Norge vokser den hovedsakelig rundt Trondhjemsfjorden Tindved blomstrer i april /mai med svært små og anonyme blomster. Fra september kan vi se de orangemodne fruktene som er spesielt rik på C-vitamin. Planten hevdes å ha kommet til Verdal fra lasterommene på utenlandske båter som ankret opp ved den tidligere havna i Verdal som lå i elva nedenfor sentrum

Kart som viser sykkelrute på Ørin
Rute 8 Bjartnesrunden ca. 7,2 km
Fra YX følger du gang og sykkelveg langs Stiklestad Allé til du kommer til skiltet Bjartnes. Her tar du til høyre og følger veien ned til elva. Fortsett på stien langs elva til du kommer til Tinden. Her kan man følge Tindvegen til en lekeplass, ta da til venstre ned til elvepromenaden og følg denne langs elva til du kommer til YX.
Kart som viser Bjartnesrunden

Rute 9 Raset ca. 19 km
Fra YX sykler du turstien langs Stiklestad Alle mot Stiklestad. Etter 1 km og 3
rundkjøringer kommer du inn på den 4 km lange bjørkekealleen som ender på
Stiklestad. Etter at du har passert rundkjøringa ved kirkemuren sykler du rett
fram forbi SNK på høyre hånd. Når du starter på bakken mellom Spelamfiet og
Olavsstøtta er du inne på Gamle Prestgårdsveg. Følg vegen rett fram og fortsett
på Rasvegen. Ta til høyre inn på Vukuvegen. Ta ned til venstre like før Hagasvingen og følg stien langs elva. Du passerer Stiklestad Camping, fotball- banen og gjennom et grustak. Veien går videre til gården Lyng, der du tar du av til venstre på Vukuvegen. Følg vegen og ta til venstre i rundkjøringen ved kirka og inn på
Stiklestad Allè. Deretter følger du denne tilbake til YX stasjonen.
Kart som viser sykkelrute i Raset
Rute 10 Opp og ned Stiklestad Allè ca. 8 km
Fra XY sykler man Stiklestad Allé til man kommer til Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Etter ev museumsbesøk og derpå softis og kaffe. Deretter går turen tilbake samme vei. NB. Både turen opp og ned kan man kombinere med Bjartnesrunden. Her kan man også plusse på «Tronesrunden».
Kart som viser sykkelrute til Stiklestad