Opplevelser

Fiske i Verdal

Bilde av laks i Verdalselva

Laksefiske

Velkommen til spennende dager og netter i Innherreds mest intime og vakre lakseelv. Her kan Verdal Jeger og Fiskerforening by på en variert elv med tilgang til 27 vald fra Stiklestad og opp til Granfossen 25 km oppe i dalføret.

VJFF disponerer 27 vald i Verdalselva hvor fiskesesongen varer fra og med 1. juni og t.o.m. 31 august…(Sesongen blir evaluert først på juli og kan bli innkortet hvis fangsten tilsier det.) Fra Vera kommer elva Helgåa som renner sammen med Inna i Vuku og danner Verdalselva. VJFF disponerer vald helt oppe fra Granfossen i Helgåa og fra Dillfossen i Inna samt flere vald i Verdalselva fra Vuku og nedover. Her kan fiskes med flue, mark og sluk. Tidlig på sesongen tas det mye fisk på mark/sluk mens utover sommeren når elva blir mindre og varmere kan det være spennende å ta med fluestanga. Flere vald er utmerket til fluefiske. For nærmere info angående fiskeregler se vår hjemmeside www.vjff.no.

Sjekk også tilbudene til
Verdalsbruket
Tingvoll
Austneslaks
Kjøp fiskekort:
Verdalselva.no

Bilde av laksefiske i Verdalselva

Foto: Christian Trustrup

Granfossen
I Granfossen i elva Helgåa ligger en av Europas største laksetrapper. Anlegget ble åpnet i 1990 etter at det var investert ca. 4 mill. kr. Fossen har et fall på 40 meter, og for å forsere denne, må laksen gjennom trappa som er 280 meter lang og består av 80 kummer. Laksetrappa går delvis i tunnel gjennom fjellet. Det passerer årlig mellom 200-600 laks gjennom trappa. I 2008 ble det investert ca. 1 mill. kr. i nytt inntak for å bedre oppgangen ytterligere. Laksetrappa åpner for 20 km lakseførende elv. Granfosstrappa er et sentralt reiselivsprodukt i Verdal og besøkes årlig av svært mange mennesker. Hvis du ønsker å fiske her er det fiskekort for øvre Helgåa som gjelder.


Innlandsfiske

Verdalskortet
Verdalskortet gjelder vann og vassdrag på Værdalsbruket og Statsallmenninger i Verdal. Vi har rene ørretvann, men også vann med Ørret/Røye og Ørret/Lake. Innlandsfiske kan også utøves i elvene Helgåa ovenfor Kløftåtfossen og i Inna ovenfor Dillfossen. For «Veresområdet» selges et eget fiskekort.

Fiskekortet gir tillatelse til sportsfiske med stang, isfiske, oterfiske og garnfiske i alle vann og vassdrag på Værdalsbruket og Statsallmenninger i Verdal, i henhold til fiskeregler.

Utvidet garnfiske i henhold til fiskeregler er tillat i: Grønningen, Innsvatnet, Breivatnet (Inn), Godbekktjønna, Fånettjernene (Inn), Martintjern, Skillevatnet, Kvernsjøen, Fagerlitjernene (Kverndal), Holmlitjønna, Vetringen, Fiskløysingen (Malså), Høysjøen, Mevatna, Breivatnet (Leksdal), Fånettvatnet (Leksdal), Nordre og Søndre Rollsjø, Leklemsvatnet, Storbellingen, Ottmotjønna, Risvatnet, Kjesbuvatnet, Kråksjøen og Sulsjøene. I øvrige vann og vassdrag max ett garn pr kort.

Ungdom 16 og 17 år får kort til 1/2 pris. Barn fisker gratis.
Her finner du fiskeregler for Verdalskortet

HER KAN DU KJØPE FISKEKORT

Lekdsdalsvannet

Bilde av fisk fanget i Leksdalsvannet

Leksdalsvannet er Verdals største innsjø og ligger på grensen mellom kommunene Steinkjer og Verdal 1 km nord for Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Arealet er 21,73 km², omkrets 33,15 km og innsjøen ligger 70 moh . Leksdalsvannet kan du padle, bade eller sykle rundt. Leksdalsvannet byr på rikt fiske både sommer og vinter.

Båtutleie i Leksdalsvannet
Grunneierlaget har 6 båter med motor til utleie.
Du finner kontaktinfo og priser ved å gå inn på grunneierlagets nettside. Her kan du også kjøpe fiskekort.
Det ligger to kajakker med redningsvester ved Bunes og disse kan leies ved å kontakte Arnfinn Voll Mob: 90 87 47 71

Kilde: «Grenda mi» av Siri Sæther, Leksdalsvannet grunneierlag.